Loading...

mən 100% naram.

mən 100% meyvəyəm.

mən 100% almayam.